Carregant...
Kit Digital

Gestió de Xarxes Socials


FAQs

On puc trobar més informació?

Al BOE publicat el dia 30 de desembre de 2021 hi ha tota la informació relativa a les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització.

Quin és l'import del programa kit digital?

El programa Kit Digital presentat pel Gobierno de España compta amb més de 3.000 milions d’euros que aniran destinats a la digitalització de les PIMES i autònoms del país. Entre del 2022 i el 2023 s’aniran publicant diferents convocatòries d’ajudes segmentades segons la mida d’empresa. Aquesta primera convocatòria està dotada de 500 milions d’euros.

Què son els agents digitalitzadors?

Els agents digitalitzadors son aquelles empreses tecnològiques adherides al programa Kit Digital i que seran les encarregades d’oferir els serveis relacionats i facturar-los a l’administració pública. El llistat d’agents digitalitzadors es farà públic al febrer de 2022.

Com es sol·liciten els bons?

La sol·licitud dels bons Kit Digital s’haurà de fer a través del portal Acelera PYME. Aquí les empreses beneficiaries es registraran i  podran consultar el catàleg de serveis i agents digitalitzadors. També hauran de fer un test d’autodiagnòstic per conèixer el “Nivell de maduresa digital” que serà necessari per accedir a la presentació de la sol·licitud.

Quant temps duren els bons?

El termini de presentació de sol·licituds serà com a mínim de tres mesos des de la publicació de la convocatòria o fins a esgotar el pressupost.

L’assignació de les ajudes serà per ordre de sol·licitud i en aquesta fase inicial es disposaran de 500 milions d’euros que aniran destinats a empreses de fins a 50 treballadors.

Puc contractar serveis de més import que la subvenció?

Si. En aquest cas el proveïdor realitzarà dues factures, una a l’administració pública amb la quantitat bonificable pel Kit Digital, i l’import restant es facturarà al mateix beneficiari.

Quins serveis no finança el Kit Digital?

Les despeses no bonificables amb el bo digital son entre altres els impostos, les despeses de connectivitat o el hardware. La llista completa és la següent:

  • Impostos sobre les rendes de persones físiques o societats, així com altres tributs i taxes, de tipus nacional, autonòmic o local.
  • Els interessos dels deutes.
  • Els interessos de demora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.
  • Les despeses derivades de procediments judicials.
  • Despeses financeres.
  • Despeses d’infraestructura i obra civil.
  • Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet.

Les despeses relatives a la compensació per tasques prestades per tercers per a l’obtenció de les presents ajudes (despeses per prestació de serveis d’assessoria, gestoria o similar)

Puc contractar diferents serveis?

El bo Kit Digital permet contractar tants serveis relacionats com siguin necessaris ajustant-se a les limitacions estipulades segons segment d’empresa i categoria de servei.

Quins serveis i imports es poden finançar?

Les empreses beneficiaries podran escollir entre les diferents categories de serveis i amb la limitació econòmica que es detalla a continuació:

1-3 treballadors 3-10 treballadors 10-50 treballadors
Lloc web i presència a internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic  2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de xarxes socials 2.000 € 2.000 € 2.500 €
Qui pot sol·licitar el Kit Digital?

Els bons es divideixen en 3 segments que faran variar la quantitat econòmica del bo digital segons la mida de l’empresa:

  • Segment 1 – Entre 10 i menys de 50 treballadors
  • Segment 2 – Entre 3 i menys de 10 treballadors
  • Segment 3 – Entre 1 menys de 3 treballadors
Com es paga?

Les empreses beneficiaries podran contractar a un proveïdor i pagar amb un xec que els entregarà l’administració en funció del segment al que pertanyin i les solucions que hagin contractat. L’IVA no es subvencionable i l’haurà de pagar el beneficiari.

El proveïdor o agent digitalitzador cobrarà en dues fases l’import de la solució. Un 70% en una primera fase dins dels 3 primers mesos, i el 30% restant en un termini de 12 mesos a comptar des de la data d’emissió de la factura.

Quan puc sol·licitar el meu bo?

Es preveu que es puguin començar a presentar sol·licituds a partir de febrer de 2022. Tot i això, és recomanable tenir preparades les propostes i valorats els serveis a contractar ja que l’assignació dels bons Kit Digital serà en funció de l’ordre de sol·licitud i fins a finalitzar el pressupost.

Què és el programa Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Gobierno de España que busca subvencionar i fomentar la implantació de solucions digitals presents al nostre mercat, per aconseguir així un avenç important en la transformació digital de les empreses del país.

X