Carregant...
2.5. Què és CGI?

És el sistema més antic que existeix per a la programació de les pàgines dinàmiques de servidor. Actualment es troba una mica desfasat per diverses raons entre les quals destaca la dificultat amb la qual es desenvolupen els programes i la pesada càrrega que suposa per al servidor que els executa.

Els CGI s'escriuen habitualment en el llenguatge Perl, no obstant això, altres llenguatges com a C, C++ o Visual Basic poden ser també emprats per construir-los.

El funcionament bàsic d'un programa CGI és semblat a l'apuntat per al conjunt de les pàgines dinàmiques del servidor, amb algunes particularitats.

Es realitza una petició http, a la qual poden acompanyar dades arribades o bé per un formulari o bé a través de la URL.

El servidor executa els programes CGI als quals s'accedeix i treballa amb els recursos necessaris per dur a terme les accions, com per exemple bases de dades.

El programa CGI va escrivint en la sortida estàndard el resultat de l'execució del CGI, que inclou etiquetes HTML, ja que el que s'escriu és una pàgina web.

Alguns desavantatges de la programació en CGIsón les següents:
Els resultats s'escriuen directament amb el CGI, així que el codi del programa es barreja amb el de l'HTML fent difícil la seva comprensió i manteniment.
Cada programa CGI que s'engega ho fa en un espai de memòria propi. Així, si tres usuaris engeguen un CGI alhora es multiplicarà per tres la quantitat de recursos que ocupi aquest CGI. Això significa una greu ineficiència.

X