Carregant...
3.1. Què és el FTP?

Sigles de File Transfer Protocol. Mètode molt comú per transferir un o més fitxers d'un ordinador a un altre. FTP és un mitjà específic de connexió d'un lloc Internet per carregar i descarregar fitxers. FTP va ser desenvolupat durant els començaments d'Internet per copiar fitxers d'un ordinador a un altre. Amb l'arribada del World Wide Web, i dels navegadors , ja no es necessiten conèixer els seus complexos comandos; es pot utilitzar FTP escrivint l'URL en la barra de localització que es troba en la part superior de la pantalla del navegador. Per exemple, en escriure ftp://nom.del.assetjo/carpeta/nombredelfichero.zip es transfereix el fitxer nombredelfichero.zip al disc dur de l'ordinador. En escriure ftp://nom.del.lloc-web/carpeta/ dóna una llista amb tots els fitxers disponibles en aquesta carpeta.

Quan un navegador no està equipat amb la funció FTP, o si es vol carregar fitxers en un ordinador remot, es necessitarà utilitzar un programa client FTP. Per utilitzar el FTP, es necessita conèixer el nom del fitxer, l'ordinador en què resideix i la carpeta en la qual es troba. La majoria dels fitxers estan disponibles a través de "anonymous FTP", la qual cosa significa que es pot entrar en l'ordinador amb el nom d'usuari "anònim" i utilitzar l'adreça de correu electrònic pròpia com a contrasenya.

X