Carregant...
1.4. Què és el registre? I el registrador? I el registrant?

Registre: (de l'Anglès Registry) És la base de dades central on s'emmagatzemen tots els noms de domini. A aquesta base de dades tenen accés els registradors.

Registrador: És l'organització que té accés al Registre i per tant porta a terme el registre de noms de domini. Dommia és majorista d'una d'aquestes organitzacions.

Registrant: És la persona o entitat que compra un nom de domini, és a dir, el propietari d'un nom de domini.

X