Carregant...
2.7. Què és Perl?
És un llenguatge de programació molt utilitzat per construir aplicacions CGI per al web. Perl és un acrònim de Practical Extracting and ReportingLanguaje, que ve a indicar que es tracta d'un llenguatge de programació molt pràctic per extreure informació d'arxius de text i generar informes a partir del contès dels fitxers.

És un llenguatge lliure d'ús, això vol dir que és gratuït. Abans estava molt associat a la plataforma Uníx, però en l'actualitat està disponible en altres sistemes operatius com Windows.

Perl és un llenguatge de programació interpretat, igual que molts altres llenguatges d'Internet com Javascript o ASP. Això vol dir que el codi dels scripts en Perl no es compila sinó que cada vegada que es vol executar es llegeix el codi i s'engega interpretant el que hi ha escrit. A més és extensible a partir d'altres llenguatges, ja que des de Perl podrem fer trucades a subprogrames escrits en altres llenguatges. També des d'altres llenguatges podrem executar codi Perl.

Perl està inspirat a partir de llenguatges com a C, sh, awk i sigueu (alguns provinents dels sistemes Uníx), però està enfocat a ser més pràctic i fàcil que aquests últims. És per això que un programador que hagi treballat amb el llenguatge C i els altres tindrà menys problemes a entendre-ho i utilitzar-ho ràpidament. Una diferència fonamental de Perl pel que fa als altres llenguatges és que no limita la grandària de les dades amb els quals treballa, el límit ho posa la memòria que en aquest moment es trobi disponible.

Si volem treballar amb Perl serà necessari tenir instal·lat l'interpreti del llenguatge. A partir d'aquest moment podem executar CGIs en els nostres servidors web. El procés per aconseguir-ho pot variar d'uns servidors a uns altres, però se solen col·locar en un directori especial del servidor anomenat cgi-*bin on hem col·locat els corresponents permisos CGI. A més, els arxius amb el codi també hauran de tenir permís d'execució.
X