Carregant...
1.1. Què és un nom de domini?

A la pràctica un nom de domini és una marca a Internet, l'identificador únic de la seva empresa a Internet ja que no poden existir dos dominis idèntics. Els seus clients usaran el seu nom de domini per accedir a la seva pàgina web o als serveis que vostè ofereixi a Internet.

A nivell tècnic, cada ordinador connectat a Internet està identificat per una adreça IP única representada per quatre dígits separats per punts. Per no haver de memoritzar aquestes adreces IP es va establir el sistema de dominis que referencien a les esmentades adreces IP. D'aquesta manera vostè pot dirigir als seus clients a www.suempresa.com i segurament no necessitaran prendre nota, al contrari que si els digués visitar 199.23.188.2.

Els servidors que s'encarreguen de traduir els noms de dominis a adreces IP són els anomenats servidors de noms o servidors DNS.

X