Carregant...
1.3. Quins sˇn els carÓcters vÓlids per a un domini?

Els dominis deuen estar formats tan sols per lletres i números (de la a a la z i del 0 al 9). També és vàlid el guió (-), però no podrà estar situat com últim ni com a primer caràcter del domini. Els dominis no poden contenir espais, punts (., :) ni caràcters especials com &,%, $, /, (,), =,?, ¿, ",!.

X