Carregant...

Els projectes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ofereixen a les organitzacions nombroses avantatges internes i externes. Contribueixen a millorar la reputació,  aporten un valor diferencial altament qualitatiu i ajuden a fidelitzar socis i clients, a més de captar nous.

La RSC és un repte que ens obliga a buscar nous projectes i noves eines que ens permetin promoure iniciatives que contribueixin a fer que la nostra societat millori cada dia.

Però perquè tot plegat sigui un èxit, és necessari que aquesta tasca resulti assumible per a la nostra organització i no esdevingui una càrrega extra que minimitzi els resultats.

A Dommia som conscients d’aquesta necessitat i per això hem desenvolupat un conjunt d’eines dirigides específicament a la gestió d’aquests tipus d’iniciatives.

El Mòdul del Repte Solidari, desenvolupat íntegrament per Dommia, és una nova eina que ajudarà a la teva entitat a simplificar i optimitzar la creació i gestió de campanyes de RSC, i a fomentar la participació dels vostres socis i de la ciutadania en general, per la simplicitat en l’adhesió al repte que permet.

La vostra organització només caldrà que fixi els objectius del repte solidari, triï l’entitat o projecte que vol beneficiar, quan més pròxima al territori, millor i finalment definir com es monetitzarà el comprovant exigit per participar (per exemple, 1€ per tiquet de compra, 1€ per fotografia d’establiment,...).

A Dommia ens encarregarem d’implementar el mòdul a la vostra web i si ho necessiteu, crearem la imatge de la campanya i també tots els elements publicitaris i comunicatius que necessiteu per informar als socis i, també, als clients dels establiments de l’eix, sobre quin és el repte solidari i com poden col·laborar per aconseguir-ho.

X