Carregant...
Continguts Estàtics

Continguts Estàtics

En qualsevol apartat o secció de la pàgina web ens podem trobar amb una altra mena de continguts estàtics, que són aquells que ofereixen informació sobre l'empresa o organització, els seus serveis, condicions, garanties, política de privacitat, etc. i que es mantenen fixos en el projecte.

Aquests continguts segueixen una estructura molt semblant a la de l'empresa però amb alguns matisos que detallem a continuació:

Amb quins elements estructurem els continguts estàtics?

Capçalera

Per a configurar la capçalera és necessari com a mínim:

1) Fotografia de capçalera.
Ha de tenir un format horitzontal. És recomanable enfosquir-la amb una capa d'opacitat perquè tingui llegibilitat el text i que superposem damunt.

2) Títol (requerit) i subtítol (opcional) per a la capçalera.
Recomanem frases curtes, emotives, que identifiquin a l'empresa.

3) Títol per a l'enllaç (opcional).
En el cas de voler portar als usuaris cap a un contingut en concret, tenim la possibilitat d'afegir un enllaç (CTA – Clic to action) cap a un altre contingut intern de la pàgina web.

Bloc de text + imatges

Informació textual acompanyada de diferents imatges que reforcin el missatge que es vol transmetre.

Recomanem l'ús de fotografies significatives i rellevants per a l'organització.

Faldó

El faldó és un element gràfic que combinat amb un bon text, permet oferir un element visual dinàmic i informatiu. El missatge a transmetre pot ser conceptual o pot reorientar a l'usuari cap a altres continguts que siguin del nostre interès.

Aquest faldó es pot personalitzar per a cada contingut estàtic de la vostra pàgina web. En combinació amb la capçalera permet definir un missatge que impacti a l'usuari final. Per a la creació del faldó és necessari:

1) Fotografia.
Ha de tenir un format horitzontal. És recomanable enfosquir-la amb una capa d'opacitat perquè tingui llegibilitat el text que superposem damunt.

2) Títol (opcional) per al faldó.
Recomanem frases curtes, emotives, que identifiquin a l'empresa.

3) Títol per a l'enllaç (opcional).
En el cas de voler conduir els usuaris cap a un contingut en concret, tenim la possibilitat d'afegir un enllaç (CTA – Clic to action) cap a un altre contingut intern de la pàgina web (Productes, Serveis, Notícies, etc..)

X