Carregant...
La pÓgina d'empresa

La pÓgina d'empresa

La pàgina d'empresa ha de contenir tota la informació relativa a l'organització o entitat: història, missió, visió, filosofia, objectius, etc.

En aquesta secció és possible disposar de diferents continguts als que accedirem a través d'un submenú.

Amb quins elements estructurem la pàgina l'empresa?

Opció A

a) Capçalera.
b) Bloc de text,

Opció B

c) Bloc de text + imatges

Elements comuns

d) Opinions
e) Equip
f) Indicadors
g) Faldó.

Per a muntar la vostra secció sobre l'empresa no és obligatori utilitzar tots els elements però sí que decidir entre l'opció A i la B.

A continuació us explicarem cadascun dels blocs.

OPCIÓ A

Capçalera

Per a configurar la capçalera és necessari com a mínim:

1) Fotografia de capçalera.
Ha de tenir un format horitzontal. És recomanable enfosquir-la amb una capa d'opacitat perquè tingui llegibilitat el text i que superposem damunt.

2) Títol (requerit) i subtítol (opcional) per a la capçalera.
Recomanem frases curtes, emotives, que identifiquin a l'empresa.

3) Títol per a l'enllaç (opcional).
En el cas de voler portar als usuaris cap a un contingut en concret, tenim la possibilitat d'afegir un enllaç (CTA – Clic to action) cap a un altre contingut intern de la pàgina web. En aquest cas no el recomanem ja que dirigiríem a l'usuari a una altra secció.

Bloc de text

Informació corporativa que es vol donar de l'empresa.

OPCIÓ B

Bloc de text + imatges

En aquest cas, la informació corporativa anirà acompanyada de diferents imatges que reforcin el text que es vol transmetre. La imatge principal, en format quadrat, acompanyarà el text mentre que les altres imatges introduïdes formaran una galeria al final del contingut. Recomanem l'ús de fotografies significatives i rellevants per a l'organització.

ELEMENTS COMUNS

Opinions

A través d'aquest bloc es poden publicar opinions rellevants dels nostres clients que donin suport al missatge de professionalitat, qualitat i garantia de l'empresa i els seus serveis o productes. Recomanem un màxim de 5 opinions que es poden anar modificant amb el pas del temps. Per a configurar una opinió és necessari:

1) Nom i Cognoms (requerit) de l'usuari.

2) Càrrec o professió de l'usuari (opcional).

3) Comentari de l'usuari. És imprescindible que el text no contingui faltes d'ortografia i/o incongruències de significat pel que es recomana publicar opinions revisades per un membre de l'empresa.

4) Fotografia de l'usuari (opcional) en format quadrat.

Equip

A través d'aquest bloc informatiu es pot donar a conèixer l'equip humà que conforma l'organització. Es tracta d'una manera fàcil i eficaç d'atorgar-li a la teva empresa una aparença accessible i transparent. Per a configurar un integrant de l'equip és necessari:

1) Nom i Cognoms (requerit) de l'integrant de l'equip.

2) Càrrec o professió que ocupa (opcional).

3) Descripció (opcional). L'objectiu d'aquest espai és oferir informació rellevant del treballador: experiència professional, formació, etc.

4) Fotografia (requerida) de l'integrant de l'equip.

5) Galeria de fotos (opcional).

6) Informació addicional (opcional): e-mail, pàgina web personal i perfils socials.

Indicadors

Els indicadors són petites píndoles informatives que ofereixen dades sobre l'empresa, els seus serveis o productes i que vulguin ser acentuats d'una manera gràfica.

Per a configurar un indicador és necessari:

1) Títol (requerit) de l'indicador. Ha de ser breu i directe, tipus eslògan.

2) Contingut (requerit). Petit bloc de text que expliqui l'indicador.

3) Icona (requerit). Element gràfic que representi l'indicador. Recomanem el format SVG (vectorial) per a la seva correcta visualització.

4) Enllaç extern (opcional). Link a pàgina web externa.

5) Enllaç intern (opcional). Link a un apartat de la nostra pròpia pàgina web.

Faldó

El faldó és un element gràfic que combinat amb un bon text, permet oferir un element visual dinàmic i informatiu. El missatge a transmetre pot ser conceptual o pot reorientar a l'usuari cap a altres continguts que siguin del nostre interès.

Aquest faldó es pot personalitzar per a cada contingut estàtic de la vostra pàgina web. En combinació amb la capçalera permet definir un missatge que impacti a l'usuari final.

Per a la creació del faldó és necessari:

1) Fotografia. Ha de tenir un format horitzontal. És recomanable enfosquir-la amb una capa d'opacitat perquè tingui llegibilitat el text i que superposem damunt.

2) Títol (opcional) per al faldó. Recomanem frases curtes, emotives, que identifiquin a l'empresa.

3) Títol per a l'enllaç (opcional). En el cas de voler conduir els usuaris cap a un contingut en concret, tenim la possibilitat d'afegir un enllaç (CTA – Clic to action) cap a un altre contingut intern de la pàgina web (Productes, Serveis, Notícies, etc..)

X