Carregant...
La pÓgina de contacte

La pÓgina de contacte

La pàgina de contacte ens serveix per a oferir als nostres usuaris tota la informació necessària per a la localització i el contacte amb l'empresa o organització.

A més de les dades de contacte, aquesta secció incorpora un formulari amb captcha perquè la informació arribi de manera estructurada al client i, al mateix temps, evitar possibles robots que saturin la nostra safata d'entrada.

Amb quins elements estructurem la pàgina de contacte?

Capçalera (opcional)

Per a configurar la capçalera és necessari com a mínim

1) Fotografia de capçalera. Ha de tenir un format horitzontal. És recomanable enfosquir-la amb una capa d'opacitat perquè tingui llegibilitat el text i que superposem damunt.

2) Títol (requerit) i subtítol (opcional) per a la capçalera. Recomanem frases curtes, emotives, que identifiquin a l'empresa.

3) Títol per a l'enllaç (opcional). En el cas de voler portar als usuaris cap a un contingut en concret, tenim la possibilitat d'afegir un enllaç (CTA – Clic to action) cap a un altre contingut intern de la pàgina web. En aquest cas no el recomanem ja que dirigiríem a l'usuari a una altra secció.

Dades de Contacte

Les dades de contacte inclouen:

a) Nom Empresa
b) Adreça
c) Telèfon
d) Email

No és obligatori incloure tot les dades, únicament els que el client desitgi. De la mateixa manera, existeix la possibilitat d'afegir altres direccions alternatives a la principal.

Mapa (opcional)

Per defecte el sistema inclou un mapa de localització de l'empresa o organització de la direcció principal aportada però, en qualsevol cas, és opcional i es pot mostrar o no.

Faldó (opcional)

El faldó és un element gràfic que combinat amb un bon text, permet oferir un element visual dinàmic i informatiu. El missatge a transmetre pot ser conceptual o pot reorientar a l'usuari cap a altres continguts que siguin del nostre interès.

Aquest faldó es pot personalitzar per a cada contingut estàtic de la vostra pàgina web. En combinació amb la capçalera permet definir un missatge que impacti a l'usuari final. Per a la creació del faldó és necessari:

1) Fotografia. Ha de tenir un format horitzontal. És recomanable enfosquir-la amb una capa d'opacitat perquè tingui llegibilitat el text i que superposem damunt.

2) Títol (opcional) per al faldó. Recomanem frases curtes, emotives, que identifiquin a l'empresa.

3) Títol per a l'enllaç (opcional). En el cas de voler conduir els usuaris cap a un contingut en concret, tenim la possibilitat d'afegir un enllaç (CTA – Clic to action) cap a un altre contingut intern de la pàgina web (Productes, Serveis, Notícies, etc..)

X